Home                                  Galleri                                  Artsliste                                  Artikler & Links                                  Uge 41
 

 

I felten

Twitch på Mongolsk Præstekrave (Charadrius mongolus atrifrons), Rømø d. 10/7 2004. Det var 1. fund af denne race og 2. fund af denne art i Danmark, men inden fuglen blev genfundet blev der fundet en Hvidrygget Ryle (16. fund i DK) på Rømø Sønderstrand, der således blev set af ca. 75 birdere. Se billeder af Præstekraven her og Rylen her

 

Fascinationen af fuglene

Deltog i ringmærkning ved Indfjorden 5/9 2004. Den er en helt speciel oplevelse at se fuglene tæt på, når detaljer kan ses frem for rene feltkendetegn. Fuglenes mangfoldighed og tilstedeværelse, gør dem altid værd at kikke på.

 

Det sociale

Alex Sand Frich og Alex B. Bühring indleder en helt igennem suveræn Uge 41 i 2005. Det blev en uge der både fuglemæssigt og socialt var helt i top! Ugens højdepunkter blev Dværgværling, Nonnestenpikker, Isabellastenpikker, Turteldue, Storpiber og Thorshane. Der kan læses mere om Uge 41, 2005 her.

 

 

Om siden

Denne hjemmeside har til formål at skildre nogle af de oplevelser jeg har haft med fugle og fuglefolk siden jeg startede med denne hobby i 1993. Alle materialer på siden er omfattet af de almindelige regler om ophavsret, men såfremt man ønsker at anvende dele heraf m.v. er man velkommen til at kontakte undertegnede.

 

Indhold

Home Omfatter korte beskrivelser af årets ornitologiske oplevelser i kronologisk rækkefølge, med angivelse af links til relevante sider. Såfremt der er online beskrivelser af fundene eller fotodokumentation, henvises der hertil i videst mulig omfang. Eventuelle sektioner angives som link i venstre side, ligesom der vil være link til tidligere år (under opbygning).

 

Galleri Omfatter mine fotos af fugle m.v. i Danmark samt WP (Vestpalæarktis), og er alle beskyttet af reglerne om ophavsret. Enkelte fotos er venligst udlånt af Karl Erik Kristensen, Martin Søgaard Nielsen, Henrik Knudsen, Silas Olofson, Per Poulsen, Ole Amstrup og Gerner Majlandt.

 

Artsliste Listen er endeligt ajourføt, og er opbygget kronologisk. For systematisk rækkefølge henvises til www.netfugl.dk hvor listen ligeledes er tilgængelig. Sigtet med den kronologiske opbygning er at skildre mine ornitologiske oplevelser siden starten i 1993.

 

Artikler & Links De fleste artikler er tidligere trykt i Sandeviften m.v., hvorfor der henvises hertil. Alle dokumenter er ligeledes omfattet af reglerne om ophavsret.

SU-beskrivelserne har jeg valgt at lægge online, så eventuelle nysgerrige sjæle kan få lidt aktindsigt. SU-beskrivelserne af Balearskråpe, Korttået Træløber, Brun Løvsanger og Schwarz Løvsanger er alle godkendt af SU.

Linksamlingen er ikke fyldestgørende, og er under stadig udbygning. Foruden relevante links til fuglesider, er der endvidere anført nyttige links til brug for regnskab, revision og skat.

 

Uge 41 Denne sektion omhandler "Lyngvigbanden" og den årlige tradition at mødes i sommerhus på Holmslands Klit i uge 41. Her er feltornitologien i højsædet fremfor de sædvanlige hjemlige sysler og arbejde. Sektionen beskriver nogle af de oplevelser "Banden" har haft de seneste år, med udvalgte fotos. (under opbygning) 

 

Diverse

Det er ikke sikkert, at man som udenforstående til fulde kan komme til at forstå hvad der er så fedt ved at se på fugle, men efterfølgende er angivet et par citater der skildrer lidt af "vores verden". Der er ikke andet at sige end at det skal prøves i praksis. Det er en fed måde at få ekstreme naturoplevelser på og venskaber på tværs af landet, og så giver det tilmed megen frisk luft!

"Fuglekikkeri er ikke en hobby men en livsstil - en hobby dyrker man kun sporadisk, en livsstil dyrker man hele tiden".

"Ornitologer er en gruppe mennesker, der bruger forholdsmæssig meget tid på, at se på fugle der er fløjet forkert".

"Fugle er ikke et spørgsmål om liv eller død, det er langt vigtigere!".

"Du kan godt huske hvilke arter du er gået glip af, men du kan ikke huske hvad der var så vigtigt, at du ikke tog af sted...". (Lennart Petersen)

 

Håber at du vil få glæde af denne online naturdagbog med udgangspunkt i feltornitologi og twitching - vel mødt!

Ulf Eschou Møller

 

Copyright 2005-2010 © Ulf Eschou Møller